MENGURAI MENTAWAI MEI 2012 : “SILABU, DESA SAKMBURINE DESA”

MENGURAI MENTAWAI 1 :

“SILABU, DESA SAKMBURINE DESA”

Nalika nembe wae tekan Sikakap-Mentawai, aku kelingan Purwareja Klampok tahun pitung-puluh papat. Rikala semana, aku nembe sepisanan ngidak bumi Klampok. Durung ana listrik, durung akeh motor apa maneh tivi. Ngarep Klinik Emanuel yen wayah bengi sepi nyenyet kaya kuburan. Esuk aku ngrewangi klinik. Ndaftari pasen, nyuntik pasen nom-noman sing lara UA(Uretritis Anterior), ngupakara pasen kacilakan, nyunati, nganti eksterpasi,mriksa laborat rutin lan uga ngrewangi ngracik obat nang apotik.

 

Sore tekan tengah wengi, menyang ndesa dadi bagian tim se-dhe (Community Development). Sirkandi sawijining desa favorit sing paling sering tak tekani. Grumbul Kreyek, Balong tekan Salaraga sing kudu ‘nggethek’ utawa nyabrang kali Sapi, wis tak jajah. Ngancani mbukak klinik seminggu ping pindho nang grumbul Balong. Nglatih kadher kesehatan lan paring sesuluh babagan kesehatan ora mung nang desa Sirkandi nanging uga desa liyane sak kecamatan lan kawedanan Purwareja Klampok.

 

Tanggal sanga April 2012, aku sak kanca entuk kapercayan YEU nggulawentah masyarakat desa Silabu, pesisir kulon kepulauan Mentawai sing wis bola-bali dadi kurban ombak Tsunami. Tahun 2010 kepungkur, Tumalei, salah sawijining dhusun nang desa Silabu, entek-resik disapu ombak Tsunami. Untunge isih akeh warga sing slamet awit mraktekke kegiatan ‘Pengurangan Resiko Bencana’ sing wis nate disinaoni.

 

Desa Silabu, seka posko YEU Sikakap bisa diambah nganggo sepeda motor. Telung puluh tekan patang puluh kilo-an adohe. Nyabrang kali Taikako nganggo gethek drem palstik, sing critane wong ndesa kono isih akeh baya-ne. Mlebu metu ‘alas gung liwang liwung’ arang ketemu manungsa. Swara manuk lan sadhengahe kewan alas nambahi swasana sepi. Yen ora nduwe landhesan kuat, aku sak kanca pilih mulih nJawa.

 

Tekan ndesa, ngerti kahanane para sedulur nang kana, aku mrebes mili! Luwih-luwih rikala menyang Tumalei, sawijining dhusun sing seka pusat desa Silabu isih kudu numpak prau mesin tempel liwat tengah laut kira-kira rong jam-an, utawa liwat dhusun Maguiruk kira-kira sak jam-an. Rong atus-an wong manggon nang dhusun Tumalei iki. Akeh sing isih angel ngendikan nganggo basa Indonesia. “Koq isih ana bangsane dhewe sing urip nang panggonan kaya ngene?”, pikiranku nrawang mbandhingke kahanan nang tanah Jawa. Urip nang panggonan sing ora ana sinyal ha-pe babar-blas, infra struktur dalan sing ora lumrah kasebut dalan, adoh saka fasilitas kesehatan. Pikiranku mbayangke yen ana sedulur lara gawat sing kudu ditulung nganggo sarana operasi. Puskesmas paling cedhak ya mung Sikakap sing ora ana fasilitas operasi. Apa maneh Puskesmas, rumah sakit kabupaten nang Tua Pejat wae ora nduwe kamar operasi. Kudu digawa nang Padang! “Ah embuh…aku ora kepingin mbayangke kahanan kaya kasebut ing nduwur”.

Tekadku tambah mantep! Aku sak kanca kepingin nggawe sedulur desa Silabu tambah siap ngadhepi kahanan ‘gawat darurat’ sing bisa se wektu-wektu neka. Aku sak kanca uga kepingin para sedulur desa Silabu bisa tetep sehat, aja lara, apa maneh lara sing mbutuhake pitulungan para dokter ahli. Sedulur desa Silabu kudu pinter ngadhepi kahanan apa wae gegayuhan karo ‘bencana alam’ kaya dene lindhu lan Tsunami utawa kahanan ‘gawat darurat’ liyane, pinter nggawe brayat tetep bregas-waras, bisa nambani lara entheng supaya ora tambah ‘gawat’ lan uga pinter nyukupi kebutuhan padinan ing babagan pangan sing sehat sing wis cumepak nang ndesa. “Gusti, paringana kawula kekiyatan lan kawicaksanan!” (Mas Hend)

Advertisements

About oaseindisasters

Oase in Disaster - Yakkum Emergency Unit This blog is official blog of Yakkum Emergency Unit Member of ACT Alliance and Member of Humanitarian Forum of Indonesia. The contents of this blog covers the YEU's activities related to emergency responds activities in Indonesia. Currently, we are working in emergency respon in three different areas; to respond Wasior flash-flood affected people in Manokwari, West Papua, tsunami-Mentawai affected people in Mentawai, West Sumatera, and Merapi Volcano Eruption in Central Java and Yogyakarta. At the national level, we are coordinating within the network of Humanitarian Forum of Indonesia (HFI) and at the International level we're coordinating with Global Network for Disaster Reduction and ACT Alliance. Email: yeu@yeu.or.id Follow us in twitter @yeu2001 www.yeu.or.id www.actalliance.org www.humanitarianforumindonesia.org
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s